card

JP GROUP
БРЕНДИЙН АВТО СЭЛБЭГ

СЭЛБЭГИЙН ТӨРЛҮҮД

ТООРМОСНЫ СИСТЕМ

Оригнал сэлбэгийн стандарт, техникийн үзүүлэлтэд нийцсэн

Зэврэлтээс урьдчилан сэргийлэх зориулалттай бүрхүүл.

Герман , Япон автомашинуудад тохирно

             

ШҮҮРНҮҮД

Өндөр чанарын цаастай

Оригнал сэлбэгийн стандарт, техникийн үзүүлэлтэд нийцсэн

ЯВАХ ЭД АНГИ

Оригнал сэлбэгийн стандарт, техникийн үзүүлэлтэд нийцсэн

Зэврэлтээс урьдчилан сэргийлэх зориулалттай бүрхүүл.

Япон, Герман автомашинуудад тохирно