card

NIPPARTS
БРЕНДИЙН АВТО СЭЛБЭГ

СЭЛБЭГИЙН ТӨРЛҮҮД

АМАРТИЗАТОР

  • Оригнал сэлбэгийн стандарт, техникийн үзүүлэлтэд нийцсэн
  • Зэврэлтээс урьдчилан сэргийлэх зориулалттай бүрхүүл.
  • Япон, Солонгос автомашинуудад тохирно

ШҮҮРНҮҮД

  • Өндөр чанарын цаастай
  • Оригнал сэлбэгийн стандарт, техникийн үзүүлэлтэд нийцсэн

НАКЛАД

  • Nipparts Наклад нь хүнд металлаас ангид тул хүрээлэн буй орчин, механикийн хувьд аюулгүй байдлыг хангаж чадах ба зэврэлтээс хамгаалсан бүрхүүлтэй.
  • Үрэлтийн түвшин өндөр
  • Маш сайн зэврэлтээс хамгаалах үйлчилгээтэй 
  • ECE R90 нийцсэн
  • Оригнал сэлбэгийн стандарт, техникийн үзүүлэлтэд нийцсэн